MENU

Nowa ulga podatkowa – jednorazowy odpis w wysokości 100 tys. zł

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 28.07.2017 r. poz. 1448) od 12 sierpnia br. wprowadza możliwość jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych w kosztach uzyskania przychodów do wysokości 100.000 zł od wartości początkowej nabytych, fabrycznie ...
© 2005-2017 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl