MENU

Nowe niższe składki ZUS już od stycznia 2019 roku

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę od 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych niższych składek ZUS uzależnionych od ich przychodów. Ustawodawca przewidział jednak kilka warunków, które należy spełnić...
© 2005-2018 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl