MENU

Ulga na złe długi – zmiany

29 listopada 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244, dalej: „Ustawa”), którą dokonano zmian między innymi w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od ...

Nowe niższe składki ZUS już od stycznia 2019 roku

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę od 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych niższych składek ZUS uzależnionych od ich przychodów. Ustawodawca przewidział jednak kilka warunków, które należy spełnić...

Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku

W dniu 23 października 2018 roku Sejm uchwalił Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw oraz Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ...

Kancelaria Zawiślak & Partners in Law laureatem plebiscytu Orły Prawa 2018 roku!

Miło jest nam poinformować, iż nasza kancelaria została laureatem plebiscytu Orły Prawa 2018 roku. Program został stworzony w celu wyłonienia liderów w danej branży usług.  Liderów, którzy wyznaczają kierunek, stawiają na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom swoich klientów. Zasady plebiscytu są bardzo przejrzyste a sposób...

Zmiany dla przyszłych i obecnych pracowników sektora finansowego

Dnia 26 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. 2018 poz. 1130). Celem ustawy jest określenie zasad pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie oraz osób zatrudnionych na...

Planowane zmiany w podatku dochodowym

Ministerstwo Finansów w dniu 24.08.2018 ujawniło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten obejmuje szereg zmian, które niebawem mogą wejść w życie. Pierwszą z nich ma być nowy rodzaj podatku dochodowego od...

Koniec użytkowania wieczystego

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, uchwalonej dnia 20 lipca 2018 r., z dniem 1 stycznia 2019 r. następuje koniec użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, gdyż przekształca się ono w prawo własności tych ...

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

3 sierpnia 2018 r. ogłoszona została Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1481) oraz Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1480), które stanowią wdrożenie dwóch unijnych aktów prawnych: rozporządzenia ...

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

13 lipca weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) dalej: Ustawa, stanowiąca wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca ...

Moc prawna wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Przepisy europejskie Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U.1993.61.284) odnosi się do mocy obowiązującej oraz wykonania wyroków w art. 46. Zgodnie z nim: Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego...
© 2005-2018 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl