MENU

Kolejna zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie 19 października

Trzeba przyznać, że zamówienia publiczne to jedno z najdynamiczniej zmieniających się zagadnień prawnych. W niedzielę wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1232) z dnia 29 sierpnia 2014 r. (tekst dostępny w bazie ISAP – Internetowym Systemie Aktór Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001232). Nowelizacja liczy...

Adwokat w roli głównej w kinie Muranów 17-19 października

Plany na nadchodzący weekend? Jeszcze żadnych? Proponujemy wybrać się do kina! W najbliższy weekend (17-19 października) w warszawskim kinie Muranów odbędzie się trzeci już Przegląd Kina Prawniczego pod hasłem „Adwokat w roli głównej“. W tym roku widzowie będą mogli zobaczyć m.in. takie dzieła jak „Dwunastu gniewnych ludzi“, „Anatomię morderstwa“, czy „Krótki...

Odsetki maksymalne niższe od ustawowych

Zgodnie z komunikatem prasowym Rady Polityki Pieniężnej opublikowanym na stronach NBP dnia 8 października 2014 RPP ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: – stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej (dotychczas 2,50% w skali rocznej); – stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej (dotychczas 4,00% w skali rocznej); – stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej...

Przewozy regularne osób po 2016 roku

W obecnym stanie prawnym ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.; dalej: u.t.d.) przewiduje m. in. wymóg uzyskania zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego (przez 15 sierpnia 2013 roku była to licencja na wykonywanie transportu drogowego) – zob. art. 5 u.t.d. ...

Projektowane zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia

Obecny stan prawny W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zleceniobiorca (osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, a dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Ponadto...

Egzamin wstępny na aplikację radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą już jutro!

W sobotę kandydaci na przyszłych radców prawnych, adwokatów, notariuszy i komorników przystąpią do najważniejszego w ich życiu (po maturze) egzaminu. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało testy typu A,B,C składające się ze 150 pytań, na rozwiązanie których uczestnicy mają 150 minut. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt (nie ma punktów ujemnych za błędne...

II Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier rusza już w najbliższy piątek!

II Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier  to jedno z ciekawszych wydarzeń na kulturalnej mapie Warszawy. Jest to wydarzenie składające się z ponad 80 eventów zrealizowanych wspólnie przez 45 instytucji kultury w Warszawie. Rozpocznie się już w najbliższy piątek 26 września i potrwa do 6 października. Oferowane przez organizatorów wydarzenia przeznaczone są dla różnych grup...

Ograniczenia w egzekucji z majątku niepełnosprawnych

Dnia 18 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1091), która wprowadziła do katalogu wyłączeń od egzekucji przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny. Zmiana została wprowadzona poprzez dodanie punktu 9 w ...

Zmiany w dziedzinie plastikowego pieniądza. Dobra wiadomość dla właścicieli sklepów

W dzisiejszych czasach to już normalne, że większość z nas nie ma przy sobie gotówki, a płatności dokonuje za pomocą kawałka plastiku. Transakcja dokonana przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej pochłania tyle samo czasu, a czasami nawet mniej niż wydanie reszty. Czy jednak jest to tak samo wygodne i korzystne dla sprzedających jak dla kupujących? ...

Wgląd do dokumentacji medycznej, upoważnienie, zgoda na zabieg

Zasady, które dotyczą udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów zostały uregulowane w sposób szczegółowy w aktach prawnych: ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Kto może czytać dokumentację medyczną?...
© 2005-2018 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl