MENU

Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta… a wraz z nimi Poniedziałek Wielkanocny, czyli Śmigus-dyngus

Najbardziej znanym i do dziś kultywowanym w tym dniu zwyczajem wydzącym się ze słowiańskiej kultury jest oczywiście oblewanie się wodą. Czy jest to całkowicie dozwolone, gdzie leży cienka linia pomiędzy zwyczajem a chuligaństwem? Czy osoba, która obleje nas wodą w drugi dzień Świąt Wielkanocnych jest bezkarna? Należy uznać, że nie wszystkie zachowania związane z kultywowaniem...

Już za tydzień światowy dzień książki i praw autorskich! Czyli czytać czy nie czytać, oto jest pytanie?

To ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim i wypada 23 kwietnia. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. W 1926 roku wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés. 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona –...

Wysokość opłaty od skargi na orzeczenie KIO niezgodna z Konstytucją

Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2014 r., SK 12/13 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał ...

Trybunał Konstytucyjny o odrzuceniu skargi kasacyjnej w postępowaniu przed sądami adminsitracyjnymi

W wyroku z 8 kwietnia 2014 r., SK 22/11 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 180 w związku z art. 178 i art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej niespełniającej wymogu zamieszczenia w ...

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2014 r., w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland i Seitlinger i in. – dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna

Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE (Dz.U. L 105, s. 54).stanowi ingerencję o znacznym zakresie i szczególnej wadze w...

Posiadanie jak właściciel to nie to samo, co posiadanie jak użytkownik wieczysty

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 28 marca 2014 roku, III CZP 8/14 rozstrzygnął, że do biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się okresu jej posiadania w zakresie treści prawa użytkowania wieczystego.  

Praktyki studenckie

Poszukujemy studentów Prawa chętnych do odbycia praktyk w nowoczesnej Kancelarii Prawnej. Praktyki są bezpłatne.  Czas trwania praktyk: od 2 miesięcy (do negocjacji). Wymagania: studenci min. IV roku studiów na kierunku Prawo, dyspozycyjność min. 2 dni w tyg., dobra organizacja pracy, zaangażowanie, motywacja do samorozwoju i zdobywania nowych umiejętności, komunikatywność i wysoka...

Uchwała SN w składzie 7 sędziów – linie energetyczne – niedopuszczalność zasiedzenia służebności poprzez wykonywanie uprawnień z decyzji administracyjnej

Dnia 8 kwietnia 2014 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 87/13, w której rozstrzygnął, iż wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (tekst ...

Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Od początku kwietnia obowiązują nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Zmiany wprowadzono do ustawy o VAT ustawą z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312). W obecnym stanie prawnym (wynikającym z wprowadzonych zmian) ...
© 2005-2017 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl