MENU

Zmiana rozporządzenia w sprawie pobierania i zwrotu podatku

Dnia 01.09.2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02.07.2014 r. (Dz. U. poz.940), które zmienia rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. Wprowadza ono nowy wzór deklaracji PCC-3 i informacji PCC-3/A, co pozwala na składanie ich przez Internet przez system e-Podatki. Składane deklaracje nie wymagają...

Podatkowe skutki zbycia działki wydzielonej z gospodarstwa rolnego

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej z up. Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 20 sierpnia 2014 roku, ITPB1/415-652/14/KW potwierdzono stanowisko, zgodnie z którym sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego, dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie – jeżeli...

Zmiany w adresach warszawskich sądów

Zarządzeniami Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie zmieniono adresy siedzib: VIII Wydziału Gospodarczego do którego zakresu działania należy rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – od dnia 01 września 2014 r. IX Wydziału Gospodarczego do którego zakresu działania należy rozpoznawanie...

Zakład fryzjerski nie zapłaci ZAIKS-owi

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił w piątek odwołanie Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w sprawie tantiem za muzykę radiową emitowaną w zakładzie fryzjerskim. „To nieduży zakład fryzjerski, a muzyka i informacje były emitowane z odbiornika o słabej, jakości. W takim zakładzie są inne, głośniejsze urządzenia, które nierzadko zakłócają odbiór czy słuchanie radia....

Zakładasz własną działalność? Otrzymasz pomoc!

Dnia 27 sierpnia 2014 roku minister finansów Mateusz Szczurek zapowiedział w Sejmie, że powołany zostanie asystent w urzędzie skarbowym, którego zadaniem ma być pomoc dla zakładających własną działalność gospodarczą. Asystent będzie mógł być skierowany również do podatników prowadzących firmę aby ich wesprzeć w wykonaniu swych obowiązków wobec państwa jeżeli sobie z...

Co to są tantiemy i co grozi nam ze strony ZAiKSu?

Wrocławski Sąd Apelacyjny w najbliższy piątek rozpatrzy odwołanie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS ws. niepłacenia tantiem za muzykę emitowaną z radia w zakładzie fryzjerskim. W kwietniu sąd pierwszej instancji oddalił pozew ZAiKS-u. Dla jasności „tantiema” (nie „tantiem”) to umowna opłata ustalana procentowo, która należy się twórcy utworu z tytułu jego autorskich praw...

Nowe uprawnienia konsumentów

Dnia 25 grudnia bieżącego roku wejdzie w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827), która przyznaje konsumentom dodatkowe uprawnienia, a na przedsiębiorców nakłada dodatkowe obowiązki. Największa ilość zmian dotyczy umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Na przedsiębiorcy będzie ciążył obowiązek informacyjny w...

Wynagrodzenie prowizyjne nawet na urlopie

22 maja TSUE wydał wyrok w sprawie Z.J.R. Lock przeciwko British Gas Trading Limited (C-539/12). Dotyczył on pracownika, który oprócz wynagrodzenia podstawowego otrzymywał również wynagrodzenie prowizyjne w wysokości zależnej od ilości podpisanych umów. Problem pojawił się wtedy, kiedy pracownik poszedł na 14-dniowy urlop i otrzymał mniejsze wynagrodzenie, ponieważ nie podpisał...

Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Zgodnie z informacjami o przebiegu posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 roku, dostępnymi na stronie internetowej Senatu, na wskazanym posiedzeniu m. in. uchwalono ustawy ratyfikacyjne dotyczące umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest wśród nich ustawa o ratyfikacji podpisanego w Abu Zabi 11 grudnia 2013 r. Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej...

Uzupełnianie braków formalnych apelacji

W postępowaniu cywilnym zasadą jest załączanie do każdego pisma procesowego jego odpisu dla strony przeciwnej. Następnie sąd po otrzymaniu pisma wraz z odpisem wysyła odpis do drugiej strony. W przypadku jednak gdy obie strony są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, co do zasady mają oni obowiązek wysłać odpis pisma bezpośrednio do pełnomocnika strony przeciwnej, a...
© 2005-2018 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl