Blog Z&P - Strona 20 z 34 - Zawiślak & Partners in Law
MENU

Nowe uprawnienia konsumentów

Dnia 25 grudnia bieżącego roku wejdzie w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827), która przyznaje konsumentom dodatkowe uprawnienia, a na przedsiębiorców nakłada dodatkowe obowiązki. Największa ilość zmian dotyczy umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Na przedsiębiorcy będzie ciążył obowiązek informacyjny w...

Wynagrodzenie prowizyjne nawet na urlopie

22 maja TSUE wydał wyrok w sprawie Z.J.R. Lock przeciwko British Gas Trading Limited (C-539/12). Dotyczył on pracownika, który oprócz wynagrodzenia podstawowego otrzymywał również wynagrodzenie prowizyjne w wysokości zależnej od ilości podpisanych umów. Problem pojawił się wtedy, kiedy pracownik poszedł na 14-dniowy urlop i otrzymał mniejsze wynagrodzenie, ponieważ nie podpisał...

Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Zgodnie z informacjami o przebiegu posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 roku, dostępnymi na stronie internetowej Senatu, na wskazanym posiedzeniu m. in. uchwalono ustawy ratyfikacyjne dotyczące umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest wśród nich ustawa o ratyfikacji podpisanego w Abu Zabi 11 grudnia 2013 r. Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej...

Uzupełnianie braków formalnych apelacji

W postępowaniu cywilnym zasadą jest załączanie do każdego pisma procesowego jego odpisu dla strony przeciwnej. Następnie sąd po otrzymaniu pisma wraz z odpisem wysyła odpis do drugiej strony. W przypadku jednak gdy obie strony są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, co do zasady mają oni obowiązek wysłać odpis pisma bezpośrednio do pełnomocnika strony przeciwnej, a...

Możliwości wierzyciela hipotecznego wobec zmniejszenia wartości nieruchomości

Sąd Najwyższy dnia 10 lipca 2014 w sprawie o sygn. akt: III CZP 37/14 podjął uchwałę, w której uznał, iż wierzyciel, którego wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką kaucyjną, nie ma legitymacji do dochodzenia od sprawcy szkody roszczenia o jej naprawienie, przysługującego właścicielowi nieruchomości na podstawie art. 93 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach...

Weszły w życie nowe zasady informowania o cenach!

W dniu 25 lipca bieżącego roku weszła w życie ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz.915). Ustawa ta nakłada bardzo wysokie kary w przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących cen. Kara administracyjna za tego typu uchybienie ma sięgać 20 tys. zł, a za trzykrotne naruszenie ...

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości bez podatku PIT

Spadkobiercy, którzy w ramach spadku nabyli nieruchomość, często zastanawiają się po jakim czasie mogą ją sprzedać bez obowiązku płacenia podatku PIT z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dla przykładu przyjrzyjmy się sytuacji, gdzie jest dwoje spadkobierców i jednym z elementów masy spadkowej jest nieruchomość. Jeżeli dwoje spadkobierców, dysponując stwierdzeniem nabycia...

Skutki niepodania w pozwie adresu zamieszkania pozwanego

W praktyce procesu cywilnego pojawiały się wątpliwości, czy niepodanie w pozwie adresu zamieszkania pozwanego jest brakiem formalnym pozwu uniemożliwiającym nadanie mu prawidłowego biegu. A więc czy przewodniczący powinien wezwać powoda do uzupełnienia tego braku poprzez wskazanie adresu pozwanego, w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem zwrotu pozwu czy też...

Szkolenie: Podatki a samochody w działalności gospodarczej

Czas szkolenia: 2 godziny Termin szkolenia: 28 sierpnia 2014 roku, g. 11:30 – 13.30 Liczba uczestników: 10 Termin na dokonywanie zgłoszeń na szkolenie: 25.08.2014 Szkolenie będzie przedstawiać w syntetycznej formie podstawowe aspekty wykorzystania samochodu osobowego w działalności gospodarczej. Na szkoleniu omawiane będą przede wszystkim zasady odliczania naliczonego podatku VAT...

Wycięcie drzewa utrudniającego korzystanie z wiaty garażowej

  Interesujące dla wielu z nas orzeczenie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 10 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: II SA/Wr 71/14). Przyznał w nim właścicielce nieruchomości prawo usunięcia drzewa utrudniającego i ograniczającego jej swobodny dostęp do wiaty garażowej. Właścicielka wystąpiła do Burmistrza o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa utrudniającego...
© 2005-2017 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl