MENU

Uprawnienie wierzyciela hipotecznego do złożenia wniosku o upadłość dłużnika

  Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 czerwca 2014 roku, III CZP 23/14 rozstrzygnął, że wierzyciel hipoteczny niebędący wierzycielem osobistym dłużnika jest uprawniony do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. ...

Opodatkowanie wynagrodzenia członków zarządu spółki z o.o.

Członek zarządu spółki z o.o. może być związany ze spółką różnymi stosunkami prawnymi i otrzymywać od tej spółki wynagrodzenie na podstawie różnych tytułów prawnych. Zarówno związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu, jak i niezwiązanych z tą funkcją. Poniżej przedstawiamy syntetyczne ujęcie różnych wariantów opodatkowania wynagrodzenia, jakie w różnych...

To już za nami – I edycja otwartego dnia porad prawnych w Z&P dobiegła końca!

W miniony piątek w Kancelarii Z&P odbył się dzień bezpłatnych konsultacji prawnych. Nasi prawnicy zmierzyli się z problemami z wielu dziedzin prawa by pomóc naszym gościom i odpowiedzieć na ich szczegółowe, dociekliwe pytania. Pojawiły się między innymi zagadnienia dotyczące prawa spadkowego, spraw rodzinnych, przekształcania spółek, prawa podatkowego, procedur...

Krótka historia o doręczaniu i odbieraniu.

Art. 139 § 1 k.p.c. wskazuje, że pismo złożone w placówce pocztowej może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek. Poprzednio, przed wprowadzeniem tego przepisu do kodeksu postępowania cywilnego (przed dniem 3 maja 2012 r.) możliwe było jedynie ustanowienie szczególnego pełnomocnika do doręczeń, tj. wskazania...

Niższe opłaty za zmiany w KRS

Dnia 30 maja 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 649). Dla wielu podmiotów wpisanych do KRS istotne jest obniżenie z 250 zł do 100 zł opłaty za ogłaszanie w Monitorze kolejnych wpisów ...

Obowiązki administratora danych osobowych – wybrane aspekty

Przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych przez niego danych osobowych. Wiąże się z tym wiele obowiązków. A ich nieprzestrzeganie może rodzić przykre konsekwencje, włącznie nawet z odpowiedzialnością karną. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w wypadkach wskazanych w ustawie. Jako przykłady sytuacji, w których ustawa zezwala na...

Zwolnienie z PIT wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na gruntach rolnych

Wielu posiadaczy gospodarstw rolnych spierających się z zakładami energetycznymi i innymi przedsiębiorcami przesyłowymi ucieszy wiadomość, że Minister Finansów w interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego z dnia 21 maja 2014 roku, DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 przyznał, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie...

Ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

Europejska inicjatywa obywatelska ma na celu przybliżenie UE jej obywatelom. Jest to obywatelska inicjatywa ustawodawcza na poziomie unijnym. Przewidziana ona została w Traktacie o Unii Europejskiej, a skonkretyzowana i uszczegółowiona w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Europejska inicjatywa obywatelska...

Niekonstytucyjność odpowiedzialności karnej wynikającej z regulaminu imprezy masowej

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 maja 2014 r., K 17/13 orzekł, że art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w części zawierającej słowa „regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej”, jest niezgodny z art. 42 ust. 1 konstytucji. Powyższy przepis w części zawierającej słowa „regulaminu obiektu (terenu)...
© 2005-2017 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl