MENU

Nowe prawo ochrony danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) implikuje obowiązek dostosowania obecnego porządku prawnego panującego w krajach Unii Europejskiej na...

RODO – kto ma obowiązek jego stosowania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wejdzie w życie z dniem 25 maja 2018 r. Zmiany, jakie na jego mocy zostaną ...

Już jest! Nowa oferta Kancelarii Zawiślak & Partners in Law na outsourcing ABI/IOD!

Szanowni Państwo, nasze szerokie doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych pozwala nam – poza obsługą korporacyjną – skutecznie pełnić funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji czy też Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Największą zaletą współpracy z naszą Kancelarią w ramach outsourcingu ABI/IODO jest efektywny kosztowo sposób zapewnienia sobie...

Ochrona danych osobowych pod lupą RODO

Zapraszamy na szkolenie pt. „Ochrona danych osobowych pod lupą RODO” Miejsce i data: 19 kwietnia 2018 r., od 9:00 do 15:00 Warszawa, al. Jerozolimskie 123A (budynek Millennium Plaza) Dlaczego warto? RODO – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku. Szkolenie...

Obowiązek informacyjny w świetle RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Wprowadza ono liczne zmiany w...

RODO a nowe uprawnienie właściciela danych – co oznacza prawo do bycia zapomnianym?

Zmiany, które niesie ze sobą Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i uwzględniający je projekt ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 14 września 2017 r., wprowadza, między innymi, nowe prawa dla osób, których prawa osobowe dotyczą. Jednym z nich jest prawo do usunięcia danych osobowych. Prawo te ma ...

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych- przewodnik po nowym prawie

W związku z wydaniem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zasady polityki...

Przechowywanie i transport weksli

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 160) nie przewiduje żadnych regulacji dotyczących przechowywania weksli przez remitenta. Jednocześnie weksel stanowi rodzaj papieru wartościowego, w konsekwencji należy uznać, iż powinien on być przechowywany w sposób analogiczny do środków płatniczych, tj....

Zmiany od stycznia 2018 roku w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poniżej przedstawiamy syntetyczny zbiór najważniejszych zmian, jakie w podatku od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2016 r., poz. 2032) wprowadziła Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy ...

Projekt ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

W dniu 26 stycznia 2018 roku Sejm VIII kadencji przyjął rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, w skrócie zwanej ustawą CEIDGiPIP. Nad aktem prace rozpoczęła senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności . Projekt stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w uchwalonej 26 stycznia 2018 roku...
© 2005-2018 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl