MENU

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 r. (III CZP 104/12)

Dnia 24 maja 2013 r., III CZP 104/12 Sąd Najwyższy w powiększonym składzie 7 sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu...

20% rabat na wybrany Pakiet Z&P!

Każdego miesiąca pierwsze 5 osób, które skontaktuje się z Kancelarią poprzez Formularz Kontaktowy i złoży zamówienie na obsługę prawną, otrzyma 20% rabat na wybrany Pakiet obsługi prawnej Z&P.

Formularz kontaktowy

Nie musisz już wychodzić z domu aby umówić się z prawnikiem, nie musisz marnować czasu i pieniędzy na telefony oraz pisać długich wiadomości e-mail – wypełnij jedynie formularz kontaktowy do wybranego przez Ciebie Pakietu Z&P (Pakiet Podstawowy, Pakiet Optymalny, Pakiet Premium), a my błyskawicznie skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia indywidualnej oferty...

Załączniki do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego należy dołączyć: opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania; zwięzły...

Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Dnia 28 kwietnia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403), która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r., br 139, poz. 1323 ze ...

Obowiązek dokonania zgłoszenia do organu administracji budowlanej

Zmiana przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy co do zasady wiązać się będzie z koniecznością dokonania zgłoszenia staroście (w miastach na prawach powiatu będzie to prezydent miasta). Zgodnie bowiem z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2010 r., nr ...

Rola zachowku jako instytucji prawa spadkowego

Zachowek służy ochronie interesów majątkowych osób i polega na zapewnieniu korzyści pieniężnych ze spadku. Jego celem jest zabezpieczanie interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie. Katalog osób uprawionych do zachowku jest katalogiem zamkniętym i tak uprawnionymi do zachowku są: dzieci, wnuki, małżonek i rodzice spadkodawcy. Jednak rodzicom...

Baza przydatnych adresów

Chcesz zadzwonić lub wysłać pismo do Sądu czy Urzędu Skarbowego? Znowu tracisz czas na odszukiwanie informacji w Internecie? Nie przypominasz sobie z jakiego źródła ostatnio pozyskałeś dane teleadresowe i pełną nazwę urzędu w którym chcesz coś załatwić? Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że czas w XXI wieku jest na wagę złota. Dlatego z myślą o ...

Rusza BLOG Z&P!

W dzisiejszych czasach trudno jest dogonić technologię i być „trendy”. Tempo zmian trendów jest bardzo dynamiczne, a zależy głównie od zmieniających się potrzeb i zainteresowań ich odbiorców. Rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, a oczekiwania ludzi wciąż wzrastają. Będąc innowacyjną Kancelarią Prawną śledzimy wszystkie nowinki w świecie technologii i...

Zawartość informacyjna strony internetowej

Jakie dane powinna zawierać strona internetowa oraz korespondencja spółki działającej na terytorium RP? Zgodnie z artykułem 34§1 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1997, nr 121, poz. 770), podmioty, które są wpisane do Rejestru są zobowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej...
© 2005-2018 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl