MENU

Baza przydatnych adresów – aktualizacja

Zważywszy na fakt, iż usłyszeliśmy wiele pozytywnych opinii na temat powstałej jakiś czas temu Bazy przydatnych adresów, wśród nich najczęściej wymieniane były funkcjonalność oraz przejrzystość bazy, zadecydowaliśmy o tym, aby poinformować wszystkich użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową o aktualizacji bazy.  Do bazy zostały dodane nowe kategorie...

Art. 5 kc a rękojmia

Wielu przedsiębiorców spotkało się z problem upływu terminu na dochodzenie praw z rękojmi (statuującej szczególnego rodzaju odpowiedzialność sprzedawcy za wady przedmiotu sprzedaży). Zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku – po upływie lat trzech, licząc...

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 czerwca 2013 r.

Spłata niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych pod lupą Trybunału Konstytucyjnego. Dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt: K 37/12, Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący spłaty niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z...

Lunch z Klientem jest kosztem podatkowym!

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Dnia 17 czerwca 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów potwierdził, że obiad z klientem w restauracji w związku z kontraktem może być kosztem podatkowym (sygn. akt: II FSK 702/11). NSA zatem przechylił na stronę podatników szalę w niekończącym się sporze wokół traktowania takiego posiłku jako kosztów...

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 r. (III CZP 104/12)

Dnia 24 maja 2013 r., III CZP 104/12 Sąd Najwyższy w powiększonym składzie 7 sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu...

20% rabat na wybrany Pakiet Z&P!

Każdego miesiąca pierwsze 5 osób, które skontaktuje się z Kancelarią poprzez Formularz Kontaktowy i złoży zamówienie na obsługę prawną, otrzyma 20% rabat na wybrany Pakiet obsługi prawnej Z&P.

Formularz kontaktowy

Nie musisz już wychodzić z domu aby umówić się z prawnikiem, nie musisz marnować czasu i pieniędzy na telefony oraz pisać długich wiadomości e-mail – wypełnij jedynie formularz kontaktowy do wybranego przez Ciebie Pakietu Z&P (Pakiet Podstawowy, Pakiet Optymalny, Pakiet Premium), a my błyskawicznie skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia indywidualnej oferty...

Załączniki do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego należy dołączyć: opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania; zwięzły...

Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Dnia 28 kwietnia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403), która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r., br 139, poz. 1323 ze ...

Obowiązek dokonania zgłoszenia do organu administracji budowlanej

Zmiana przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy co do zasady wiązać się będzie z koniecznością dokonania zgłoszenia staroście (w miastach na prawach powiatu będzie to prezydent miasta). Zgodnie bowiem z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2010 r., nr ...
© 2005-2018 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl