MENU

Odpisy dokumentów w postępowaniu cywilnym

Stosownie do art. 128 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Na tle tego przepisu przyjmuje się, że jako załączniki do...

Nowa promocja

Od dziś rusza nowa promocja! Zamów weryfikację prawną umowy, a drugą otrzymasz gratis. Serdecznie zapraszamy do skorzystania.

Wirtualne księgi wieczyste

Już za rok będzie można otrzymać odpis z księgi wieczystej bez fatygowania się do Sądu i stania w długich kolejkach. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości o nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece Nowa procedura odpisu z księgi wieczystej znacznie ułatwi i przyśpieszy ten proces. Wystarczy wypełnienie e-wniosku...

promocja.

Zamów weryfikację prawną umowy, a drugą dostaniesz GRATIS!

Zwiększenie uprawnień Komorników Sądowych

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przewiduje podniesienie kompetencji Komorników Sądowych. Dzięki dodatkowym uprawnieniom Komornicy będą mogli żądać od dłużników dokładnych wyjaśnień w postępowaniu egzekucyjnym. Za nieudzielenie wyczerpujących i prawdziwych informacji oraz nieujawnienie swojego majątku dłużnikowi będą grozić 3 lata więzienia. Do tej pory Komornicy...

Jesteśmy Rzetelną Firmą!

Nasza Kancelaria otrzymała dziś od Prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Certyfikat Rzetelności świadczący o naszym uczestnictwie w programie Rzetelna Firma. Nie jest to bierne uczestnictwo. Aby uzyskać miano rzetelnej firmy należy przestrzegać norm etycznych zapisanych w “5 przykazaniach Rzetelnej Firmy” i postanowieniach Kodeksu. Są nimi:...

Momentalne bankructwo czy świadome oszustwo?

Wczoraj, 4 lipca Biuro Podróży Sky Club ogłosiło upadłość i niewypłacalność. W środę Zarząd Sky Club złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Warszawie X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych o upadłość spółki. Swoje bankructwo usprawiedliwia przejęciem milionowych wierzytelności Triady, której upadek nastąpił na początku kwietnia bieżącego roku....

Negatywna opinia KRS w związku z reformą Gowina

KRS wyraziło negatywną opinię w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Swoją opinię argumentuje faktem, iż w ich przekonaniu reforma nie skróci czasu prowadzenia postępowań sądowych. Co więcej KRS uważa, że reforma może wydłużyć działanie sądów przez przeniesienie wielu spraw do większych jednostek. Krytykuje również Ministerstwo Sprawiedliwości za brak...

Dobry prawnik to nie koszt a oszczędność

„Prawnicy doradzający firmom muszą umieć się wczuć w położenie przedsiębiorcy. Ważne jest aby doradzać praktycznie – w sposób jak najbardziej przydatny dla Klienta. Partners in Law niezobowiązuje Klienta do uczenia się tego co my wiemy i w czym możemy go wyręczyć. Dlatego jesteśmy prawnikami uprawiającymi tzw. Prawne Doradztwo Biznesowe.”  ...

Zmiana wspólnika w KRS

Czy zmiana wspólnika wymaga zmiany w KRS? Ujawnieniu w KRS podlega nie tyle sprzedaż udziałów ale zmiana wspólnika. Zmianę wspólnika lub zmianę danych wspólnika sp. z o.o. należy zgłosić na formularzu KRS Z3 wraz z załącznikiem KRS ZE. Ujawnieniu w KRS podlegają wspólnicy posiadający samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego.
© 2005-2017 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl