MENU

Podział Spadku, Dziedziczenie i inne skutki prawne śmierci

Zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności do dziedziczenia  są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Warto wspomnieć, że śmierć małżonka pozostającego we wspólności majątkowej powoduje ustanie tej wspólności. A...

Czas pracy pracownika i osoby zarządzającej

Pojęcie czasu pracy oraz jego wymiar zostały ściśle uregulowane w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108) . Przepisy kodeksu wskazują między innymi maksymalny dobowy wymiar pracy, minimalne okresy wypoczynku oraz zasady pracy w godzinach nocnych, w dni wolne oraz w godzinach nadliczbowych, jednak nie są to uregulowania odnoszące się do każdego zatrudnionego na ...

Wejście w życie nowych przepisów prawa wodnego w kontekście praktycznych utrudnień w budownictwie

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) Zgodnie z art. 546 ust.1 tejże ustawy wygasną decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy dotyczące nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach ...

Uprawnienia ojca z uwagi na narodziny dziecka

Na podstawie Kodeksu pracy (tj. Dz.U z 2016 r., poz.1666 ze zm.) pracownikowi – zarówno matce jak i ojcu – przysługuje szereg uprawnień z uwagi na narodziny dziecka. I tak jak prawa matki są dość dobrze znane z uwagi na powszechne przekonanie o tych prawach, tak prawom ojca co do zasady nie poświęca się zbyt ...

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności

W sierpniu tego roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przewidującej dalsze funkcjonowanie obowiązku meldunkowego. Nowe przepisy ustawy wprowadziłyby novum w kwestii dotyczącej zameldowania, a dokładnie dałyby możliwość meldunku elektronicznego bez konieczności wizyty w urzędzie. Zgodnie z obowiązującą treścią przepisów ustawy z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności...

Zmiany w opodatkowaniu przychodów z uczestnictwa w programach motywacyjnych opartych na pochodnych instrumentach finansowych

Rząd przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt z 6 lipca 2017 r.) Zgodnie z art. 10 ust. 4 projektu rządowego zmiany ustawy o PIT przychody z realizacji praw ...

Innowacyjne Konto Klienta – zaawansowane rozwiązanie IT na miarę naszych czasów!

Nie od dziś wiadomo, że inwestycja w rozwiązania technologiczne ułatwiające pracę jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki, a słowo innowacja na stałe zagościło w naszym podręcznym słowniku. Choć wydawałoby się, że lata technologicznego boomu już minęły, wiele firm stale rozwija zakres świadczonych usług oraz wspomagających je narzędzi...

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

W związku z planowanym wejściem w życie dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej potocznie RODO w Ministerstwie Cyfryzacji...

Faktura dla podatnika tylko na podstawie paragonu z numerem NIP

Z projektu ustawy z dnia 18 września 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – prawo o miarach przygotowanego przez Ministerstwo Finansów  (projekt opublikowany w BIP Rządowego Centrum Legislacji, nr z wykazu UA35) wynika, iż w wypadku sprzedaży na rzecz podatnika zarejestrowanej przy pomocy kasy fiskalnej, faktura będzie mogła ...

Nowe przepisy dotyczące okresowego przeglądu pojazdów – nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym

W dniu 13 listopada 2017 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.), wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...
© 2005-2018 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl