MENU

Zmiana wspólnika w KRS

Czy zmiana wspólnika wymaga zmiany w KRS?

Ujawnieniu w KRS podlega nie tyle sprzedaż udziałów ale zmiana wspólnika. Zmianę wspólnika lub zmianę danych wspólnika sp. z o.o. należy zgłosić na formularzu KRS Z3 wraz z załącznikiem KRS ZE. Ujawnieniu w KRS podlegają wspólnicy posiadający samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego.

© 2005-2018 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl