Krótka historia o doręczaniu i odbieraniu. - Zawiślak & Partners in Law
MENU

Krótka historia o doręczaniu i odbieraniu.

74_960x340Art. 139 § 1[1] k.p.c. wskazuje, że pismo złożone w placówce pocztowej może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek.

Poprzednio, przed wprowadzeniem tego przepisu do kodeksu postępowania cywilnego (przed dniem 3 maja 2012 r.) możliwe było jedynie ustanowienie szczególnego pełnomocnika do doręczeń, tj. wskazania osoby, która będzie upoważniona do odbioru pism sądowych kierowanych do adresata w określonej sprawie sądowej (art. 133 §3 k.p.c.).

Na dzień dzisiejszy zaś pełnomocnik pocztowy może zostać uznany za swego rodzaju ogólnego pełnomocnika do doręczeń, tj. osobę, która może odebrać ze skutkiem dla adresata wszystkie kierowane do niego pisma sądowe.

W dniu 30 maja 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów wydał uchwałę (III CZP 20/14) w której rozstrzygnął, iż w postępowaniu wszczętym po dniu wejścia w życie art. 139 § 1[1] k.p.c. (tj. po 3 maja 2012 r.) pismo sądowe może zostać odebrane przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego udzielonego jej przed dniem 3 maja 2012 r.

Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania uzasadnienia powyższej uchwały:

http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/EditForm/III-CZP-0020_14_p.pdf

© 2005-2017 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl