MENU

Nowe wzory formularzy o założenie księgi wieczystej i o wpis do księgi wieczystej

Od dnia 13 marca 2014 roku obowiązywać będą nowe wzory formularzy o założenie księgi wieczystej i o wpis do księgi wieczystej. W Dzienniku Ustaw z 26 lutego 2014 roku, poz. 246 opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym, gdzie określono nowe wzory wskazanych formularze. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

© 2005-2018 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl