MENU

Nowy Prawnik: Maciej Włoch

Do zespołu Z&P dołączył Maciej Włoch, aplikant radcowski III roku, wykładowca na Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

  • Zdobywał doświadczenie w organach administracji publicznej oraz kancelariach prawnych,
  • Zajmuje się głównie prawem handlowym, prawem pracy oraz prawem cywilnym,
  • Posiada doświadczenie w prawie własności intelektualnej,
  • Wielokrotny uczestnik konferencji naukowych.

 

© 2005-2017 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl