MENU

Nowy prawnik: Marcin Milewski

Od 5 maja do zespołu Partners in Law dołączył Marcin Milewski, doradca podatkowy, aplikant radcowski III roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Marcin jest także uczestnikiem studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

  • Zdobywał doświadczenie w sądzie gospodarczym oraz w kancelariach prawniczych.
  • Zajmuje się głównie prawem podatkowym oraz prawem cywilnym materialnym i procesowym.
  • Kompleksowo ocenia skutki prawne różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych pod kątem podatkowym.
© 2005-2017 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl