MENU

Podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste w stosunku do współwłaścicieli

44_600x340Wobec powszechności problematyki podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste dla wielu osób znaczenie będzie mieć uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 roku, III CZP 19/14, w której przyjęto, że opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego związanego z prawem własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego powinna być wypowiedziana w całości wszystkim współwłaścicielom tego lokalu (art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

© 2005-2018 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl