Pokrzywdzenie orzeczeniem jako przesłanka dopuszczalności jego zaskarżenia w procesie cywilnym - Zawiślak & Partners in Law
MENU

Pokrzywdzenie orzeczeniem jako przesłanka dopuszczalności jego zaskarżenia w procesie cywilnym

leszno1Wobec tego, że kodeks postępowania cywilnego w przeciwieństwie do kodeksu postępowania karnego nie reguluje wprost wymogu posiadania interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia, w praktyce pojawiają się wątpliwości, czy taki interes jest przesłanką dopuszczalności zaskarżenia orzeczenia czy nie. W celu ich wyjaśnienia Sąd Najwyższy dnia 15 maja 2014 roku, podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, III CZP 88/13, w której uznał, że pokrzywdzenie orzeczeniem (gravamen) jest przesłanką dopuszczalności środka zaskarżenia, chyba że interes publiczny wymaga merytorycznego rozpoznania tego środka. Jednocześnie Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.

 

© 2005-2017 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl