Uprawnienie wierzyciela hipotecznego do złożenia wniosku o upadłość dłużnika - Zawiślak & Partners in Law
MENU

Uprawnienie wierzyciela hipotecznego do złożenia wniosku o upadłość dłużnika

 

66_600x340Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 czerwca 2014 roku, III CZP 23/14 rozstrzygnął, że wierzyciel hipoteczny niebędący wierzycielem osobistym dłużnika jest uprawniony do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1112, ze zm.). Innymi słowy wierzyciel rzeczowy, który nie posiada względem dłużnika żadnego roszczenia osobistego, a jedynie dysponuje ograniczonym prawem rzeczowym (hipoteką) na nieruchomości stanowiącej własność dłużnika jest uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości.

 

© 2005-2017 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl