MENU

Zaskarżanie przejęcia przez wierzyciela ruchomości dłużnika

31_960x340Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 26 czerwca 2014 r, sygn. akt: III CZP 29/14 rozstrzygnął, że w przypadku, gdy sąd oddali skargę na czynność komornika, polegającą na przejęciu ruchomości dłużnika przez wierzyciela na własność za ceną nie niższą od ceny wywołania, na postanowienie sądu o oddaleniu skargi na czynność komornika przysługuje zażalenie.

© 2005-2018 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl