Zwiększenie uprawnień Komorników Sądowych - Zawiślak & Partners in Law
MENU

Zwiększenie uprawnień Komorników Sądowych

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przewiduje podniesienie kompetencji Komorników Sądowych. Dzięki dodatkowym uprawnieniom Komornicy będą mogli żądać od dłużników dokładnych wyjaśnień w postępowaniu egzekucyjnym. Za nieudzielenie wyczerpujących i prawdziwych informacji oraz nieujawnienie swojego majątku dłużnikowi będą grozić 3 lata więzienia.

Do tej pory Komornicy mogli jedynie nałożyć grzywnę w wysokości 2 tys. złotych na dłużnika, który udzielił fałszywych informacji dotyczących posiadanego majątku lub odmówił wszelkich wyjaśnień. Te czynności nie miały charakteru karnego. Po nowelizacji takie zachowania dłużników będą traktowane w ten sam sposób co udzielanie fałszywych zeznań w Sądzie. Oczywiście zanim dłużnik odpowie karnie przed Sądem, zostanie poinformowany przez Komornika o odpowiedzialności wynikającej z udzielania nieprawdziwych informacji – podobnie jak Sąd poucza świadka. W projekcie znalazły się wszystkie postulaty zgłaszane przez środowisko komorników i organizacji wierzycieli. Celem tych zmian jest przede wszystkim zwiększenie szybkości, sprawności i skuteczności postępowań egzekucyjnych.

 

źródło: www.lex.pl, www.rp.pl

 

© 2005-2017 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl