MENU

Zwolnienie z PIT wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na gruntach rolnych

Wielu posiadaczy gospodarstw rolnych spierających się z zakładami energetycznymi i innymi przedsiębiorcami przesyłowymi ucieszy wiadomość, że Minister Finansów w interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego z dnia 21 maja 2014 roku, DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 przyznał, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie (odszkodowanie) wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu ustanowienia na tych gruntach służebności przesyłu.

Minister Finansów tym samym uwzględnił orzecznictwo sądów administracyjnych w tej materii i zmienił swoje wcześniejsze stanowisko, jakie poprzednio wyraził w interpretacji ogólnej z dnia 10 lipca 2013 roku, DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13.

© 2005-2018 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl