MENU

Innowacyjne Konto Klienta już aktywne!

Szanowni Klienci, zapraszamy do skorzystania z dedykowanego dla Państwa Konta Klienta. Konto Klienta pozwala na szybki i sprawny kontakt w każdej chwili, z każdego miejsca. W dowolnym momencie mogą Państwo sprawdzić status powierzonych nam spraw czy kalendarz nadchodzących wydarzeń, np. związanych z prowadzonym przez Kancelarię procesem sądowym. Tu także mogą Państwo zamieszczać...

Pieczęć prewencyjna Z&P !

Aby zmniejszyć ryzyko nieterminowych płatności za Faktury VAT przez Państwa Kontrahentów, z myślą o Państwa firmie i dla Państwa komfortu przygotowaliśmy specjalny projekt pieczęci prewencyjnej. Pieczęć prewencyjna wywiera ogromny wpływ na firmy, które mają problemy z terminowymi zapłatami lub po prostu mają w zwyczaju zadłużanie się. Z badań wynika, iż osoba borykająca...

Odpisy dokumentów w postępowaniu cywilnym

Stosownie do art. 128 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Na tle tego przepisu przyjmuje się, że jako załączniki do...