MENU

Przekształcenie spółki cywilnej

 I. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników – art. 26 § 4 k.s.h. Warto dodać, że nowelizacją dokonaną ustawą z 23 października 2008 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1381), która weszła w życie z dniem 8 stycznia 2009 r.,...

Ulga na złe długi – VAT

Problemem wielu przedsiębiorców jest nieotrzymywanie zapłaty od dłużników. W oczywisty sposób wpływa to na działalność przedsiębiorcy, który sam nie może dysponować pieniędzmi, których nie otrzymał za sprzedany towar czy wykonaną usługę. Ponadto przedsiębiorca jest zmuszony do ponoszenia dodatkowych kosztów windykacji. A ta nie zawsze jest skuteczna. Jakby tego było...