MENU

Zawarcie Umowy Spółki z o. o przy użyciu Wzorca

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r.(dodanie art. 1571 K.S.H) umożliwia utworzenie Spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy Spółki z o.o. udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Nowa procedura rejestracyjna (dokonywana przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz formularza umowy i formularza listy wspólników,...

Prawo cytatu – wybrane zagadnienia prawne

W dobie szybkiego przepływu informacji, łatwości dostępności i powielania materiałów naukowych, które często podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631), (dalej: Ustawa), coraz częściej twórcy spotykają się ze zjawiskiem bezprawnego wykorzystywania efektów ich pracy i łamania unormowań  zawartych w wyżej wspomnianej...

Niegodność dziedziczenia

Instytucja niegodności dziedziczenia została uregulowana w art. 928 § 1 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten enumeratywnie wymienia trzy przyczyny niegodności. Jako pierwszą wskazuje tzw. dopuszczenie się umyślnego, ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. Niejasność w rozumieniu może powodować określenie  “ciężkie przestępstwo”, bowiem polski kodeks karny nie...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje w chwili podpisania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. w organizacji działa w takiej formie do momentu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dopiero w momencie dokonania wpisu staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą pełnię praw. Okres pomiędzy podpisaniem umowy...

Zmiana opodatkowania spółki komandytowo – akcyjnej

Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która ma zmienić dotychczasowe zasady opodatkowania w spółce komandytowo – akcyjnej. Tym samym będzie ona opodatkowana tak samo jak spółka z o.o. lub akcyjna. Fiskus będzie zatem pobierał dwa podatki: od wspólników i od spółki. Spółka komandytowo – akcyjna nie posiada osobowości prawnej, co skutkuje korzystniejszymi zasadami...

Wpływ opóźnień w płatnościach na odliczenie VAT i zaliczenie wydatków w koszty podatkowe – zmiany obowiązujące od początku 2013 roku

W styczniu 2013 roku weszła w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342). Ustawa wprowadziła zmiany m. in. w Ustawie o podatku od towarów i usług, Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany dotyczą ...