MENU

Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Dnia 28 kwietnia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403), która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r., br 139, poz. 1323 ze ...

Obowiązek dokonania zgłoszenia do organu administracji budowlanej

Zmiana przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy co do zasady wiązać się będzie z koniecznością dokonania zgłoszenia staroście (w miastach na prawach powiatu będzie to prezydent miasta). Zgodnie bowiem z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2010 r., nr ...

Rola zachowku jako instytucji prawa spadkowego

Zachowek służy ochronie interesów majątkowych osób i polega na zapewnieniu korzyści pieniężnych ze spadku. Jego celem jest zabezpieczanie interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie. Katalog osób uprawionych do zachowku jest katalogiem zamkniętym i tak uprawnionymi do zachowku są: dzieci, wnuki, małżonek i rodzice spadkodawcy. Jednak rodzicom...

Baza przydatnych adresów

Chcesz zadzwonić lub wysłać pismo do Sądu czy Urzędu Skarbowego? Znowu tracisz czas na odszukiwanie informacji w Internecie? Nie przypominasz sobie z jakiego źródła ostatnio pozyskałeś dane teleadresowe i pełną nazwę urzędu w którym chcesz coś załatwić? Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że czas w XXI wieku jest na wagę złota. Dlatego z myślą o ...

Rusza BLOG Z&P!

W dzisiejszych czasach trudno jest dogonić technologię i być “trendy”. Tempo zmian trendów jest bardzo dynamiczne, a zależy głównie od zmieniających się potrzeb i zainteresowań ich odbiorców. Rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, a oczekiwania ludzi wciąż wzrastają. Będąc innowacyjną Kancelarią Prawną śledzimy wszystkie nowinki w świecie technologii i...