MENU

Współpraca ze studiem graficznym LARIAT

Zapraszamy do obejrzenia nowego katalogu studia graficznego LARIAT! Efekty naszej sesji fotograficznej znajdziecie w nowym katalogu LARIAT na stronie 17.

Kilka słów o “e-discovery”

E-discovery jest to termin pochodzący od słowa „discovery” – czyli początkowej fazy postępowania sądowego, gdy strony w sporze mają obowiązek przekazywać sobie wzajemnie stosowne informacje i dokumenty, wraz ze wszystkimi dowodami związanymi ze sprawą. E-discovery oznacza przekazywanie komunikatów i dokumentów w formie elektronicznej, często nazywanych ESI (electronically...

Zwolnienie od kosztów sądowych

Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub części. Strona w całości zwolniona od kosztów sądowych nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa. Częściowe zwolnienie od kosztów sądowych może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo...

Wynagrodzenie prezesa w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W polskiej przestrzeni funkcjonowania wolnego rynku i wolności gospodarczej, widoczny jest coraz większy wzrost powstawania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w skład których wchodzi wyłącznie jeden wspólnik. Dzieje się tak za sprawą pewnych udogodnień, zwłaszcza w formie odpowiedzialności gospodarczej i prawnej wspólników, która zarezerwowana jest dla spółek...

Optymalizacja podatkowa przy przekształceniu jednoosobowej firmy w spółkę

Działalność gospodarczą można prowadzić w różnej formie organizacyjno-prawnej. W zasadzie najprostszą formą jest prowadzenie firmy jako osoba fizyczna – w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznes w takiej formie, mogą w dowolnym momencie przekształcić firmę w innego rodzaju formę organizacyjno-prawną. Decyzja o...

Opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych – w projekcie nowelizacji ustaw o CIT i o PIT

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów aktywnie dąży do wprowadzenia w polskich przepisach podatkowych licznych zmian mających na celu przeciwdziałanie strukturom optymalizacji podatkowej. Projekt z dnia 30 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje wprowadzenie do ustaw o CIT i o PIT...

Spółka z o.o. sp. k. – wybrane aspekty prawne odpowiedzialności wspólników

Konstrukcja prawna sp. z o.o. sp. k. w polskiej rzeczywistości gospodarczej jest niezmiernie często wykorzystywaną formą prawną, do prowadzenia działalności gospodarczej przez licznych przedsiębiorców. Często u nowicjuszy prawnych taka konstrukcja prawna budzi niemałą konsternację. Wobec powyższego celem przedstawienia zarysu istoty i funkcjonowania niniejszej spółki w dalszej...