MENU

Przyznanie uprawnień karnych dla Radców Prawnych!

Dnia 30 sierpnia 2013 roku Sejm przyjął nowelizację art. 82 kpk, dzięki której Radcowie Prawni otrzymali uprawnienia karne. Do tej pory Radcowie Prawni nie mieli kompetencji do obrony oskarżonego podczas trwania postępowania karnego, a wg przepisów o ustroju adwokatury, obrońcami mogli być jedynie adwokaci. Ta informacja jest dla nas ogromnie ważna, ponieważ zwiększa zakres usług,...

Wprowadzenie elastycznego czasu pracy – nowelizacja Kodeksu Pracy wchodząca w życie w dniu 23 sierpnia 2013 roku

 W dniu 23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U.2013.896). Zakłada ona wprowadzenie na stałe ruchomego systemu czasu pracy wraz z możliwością zastosowania 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego we wszystkich systemach czasu pracy. Ponadto istotnym jej elementem jest dodanie zapisu, który mówi że pracownik będzie mógł...