MENU

Tymczasowe aresztowanie pracownika i jego wpływ na stosunek pracy

Zgodnie z  kodeksem pracy umowa o pracę wygasa z upływem trzech miesięcy nieobecności pracownika spowodowanej tymczasowym aresztowaniem. Z upływem trzymiesięcznego terminu przestaje istnieć łączący strony stosunek pracy i żadne oświadczenie woli pracodawcy czy pracownika nie jest w tym względzie potrzebne. Do wygaśnięcia umowy dochodzi z mocy prawa. Termin trzech miesięcy...

Przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką cywilną a wspólnikiem

Spółka cywilna nadal jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. W odróżnieniu od spółek prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o., spółki akcyjnej) spółka cywilna co do zasady nie ma zdolności prawnej (wyjątkowo może ją mieć jako pracodawca czy jako podatnik VAT). Jest to regulowana przez...