MENU

Zmiany w adresach Sądów

Wraz z nadejściem lutego, zmianie ulegną adresy trzech komórek Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa a także niektórych wydziałów Sądu Okręgowego w Warszawie. Nowym adresem będzie ulica Płocka a więc po sąsiedzku z naszą kancelarią! Początek 2014 roku przyniósł nam zmiany w adresie Sekcji Nakazowej II Wydziału Cywilnego. To już kolejna przeprowadzka Sekcji, w tym roku z...

Zmiany w uprawnieniach strażników miejskich (gminnych)

Z dniem 28 stycznia 2014 roku strażnicy gminni (miejscy) otrzymali nowe kompetencje na podstawie nowelizacji aktów prawnych regulujących ich działalność. Zmiany obejmują będą dwa rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze...

Nowy rok przyniósł zmiany w pocztowej obsłudze sądów i prokuratur

Od nowego roku obowiązki Poczty Polskiej przejęła Polska Grupa Pocztowa S. A., która obecnie doręcza pisma z sądów powszechnych i prokuratur. Ta rewolucyjna zmiana jest wynikiem wygranego przez niepublicznego operatora PGP S. A. przetargu i podpisania dwuletniego kontraktu na obsługę sądów i prokuratur w latach 2014 – 2015. To wydarzenie kończy również erę monopolu Poczty...

Wysokość opłaty sądowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

W wyroku z dnia 14 stycznia 2014 r., SK 25/11 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim określa opłatę stosunkową od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, jest zgodny z ...

Odmowa dokonania czynności prawnej sprzecznej z zasadami współżycia społecznego

Notariusz powinien odmówić dokonania czynności prawnej sprzecznej z zasadami współżycia społecznego Według art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Z kolei w myśl art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 ze ...

Dopuszczalność zawarcia umowy darowizny na wypadek śmierci

Zgodnie z art. 941 Kodeksu cywilnego (k.c.) rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Natomiast wedle art. 1047 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków z ustawy umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna. W świetle tych przepisów wątpliwości budziła dopuszczalność zawierania umowy darowizny na wypadek śmierci. Wątpliwości te rozstrzygnął Sąd...