MENU

Zwolnienie z PIT wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na gruntach rolnych

Wielu posiadaczy gospodarstw rolnych spierających się z zakładami energetycznymi i innymi przedsiębiorcami przesyłowymi ucieszy wiadomość, że Minister Finansów w interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego z dnia 21 maja 2014 roku, DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 przyznał, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie...

Ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

Europejska inicjatywa obywatelska ma na celu przybliżenie UE jej obywatelom. Jest to obywatelska inicjatywa ustawodawcza na poziomie unijnym. Przewidziana ona została w Traktacie o Unii Europejskiej, a skonkretyzowana i uszczegółowiona w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Europejska inicjatywa obywatelska...

Niekonstytucyjność odpowiedzialności karnej wynikającej z regulaminu imprezy masowej

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 maja 2014 r., K 17/13 orzekł, że art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w części zawierającej słowa „regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej”, jest niezgodny z art. 42 ust. 1 konstytucji. Powyższy przepis w części zawierającej słowa „regulaminu obiektu (terenu)...

Już jutro 11. edycja Nocy Muzeów

11. edycja Nocy Muzeów odbędzie się w sobotę 17 maja. W Warszawie program imprezy jest bardzo bogaty, do udziału zgłosiły się aż 234 placówki  i to nie tylko muzea ale także teatry, klubokawiarnie, galerie. Dla zwiedzających otwarty będzie Uniwersytet Warszawski oraz Pałac Prezydencki. W tym roku po raz pierwszy w Nocy Muzeów udział wezmą Komenda ...

Podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste w stosunku do współwłaścicieli

Wobec powszechności problematyki podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste dla wielu osób znaczenie będzie mieć uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 roku, III CZP 19/14, w której przyjęto, że opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego związanego z prawem własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego powinna być wypowiedziana w całości wszystkim...

Pokrzywdzenie orzeczeniem jako przesłanka dopuszczalności jego zaskarżenia w procesie cywilnym

Wobec tego, że kodeks postępowania cywilnego w przeciwieństwie do kodeksu postępowania karnego nie reguluje wprost wymogu posiadania interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia, w praktyce pojawiają się wątpliwości, czy taki interes jest przesłanką dopuszczalności zaskarżenia orzeczenia czy nie. W celu ich wyjaśnienia Sąd Najwyższy dnia 15 maja 2014 roku, podjął uchwałę w...

Konsumencie! Tak, ta informacja jest dla Ciebie. Sprawdź jak chroni Cię prawo

Czy zdarzyło Ci się robiąc zakupy przez internet kupić rzecz, która nie odpowiadała Twoim oczekiwaniom i chciałeś ją zwrócić, ale nie wiedziałeś czy możesz? Jako konsument masz oczywiście prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, kiedy danego produktu nie mogłeś dotknąć lub przymierzyć. Ustawa o prawach konsumenta, która wchodzi w życie w czerwcu 2014 roku...

Otwarty dzień porad prawnych!

Kiedy: 6 czerwca 2014 r. od godziny 11:00 Gdzie: ul. Płocka 17 lok. 12, Warszawa Napisz i umów się na bezpłatną konsultację: kancelaria@partnersinlaw.pl     Jeśli: szukasz wsparcia prawnego w swoim biznesie, potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej, zawiłość przepisów odbiera Ci satysfakcję z planowanych działań biznesowych, chcesz poznać kompetentnych prawników,...

W jaki sposób następuje zaspokojenie z przedmiotu przewłaszczonego na zabezpieczenie?

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 czerwca 1995 r., I CR 7/95 wyjaśnił, iż w każdym wypadku zaspokojenie wierzyciela z rzeczy przewłaszczonej na zabezpieczenie następuje nie z chwilą nabycia przez wierzyciela własności rzeczy, ale z chwilą dokonania czynności powodującej zaspokojenie się wierzyciela z tej rzeczy i prowadzącej do umorzenia w całości lub w części ...