MENU

Zakładasz własną działalność? Otrzymasz pomoc!

Dnia 27 sierpnia 2014 roku minister finansów Mateusz Szczurek zapowiedział w Sejmie, że powołany zostanie asystent w urzędzie skarbowym, którego zadaniem ma być pomoc dla zakładających własną działalność gospodarczą. Asystent będzie mógł być skierowany również do podatników prowadzących firmę aby ich wesprzeć w wykonaniu swych obowiązków wobec państwa jeżeli sobie z...

Co to są tantiemy i co grozi nam ze strony ZAiKSu?

Wrocławski Sąd Apelacyjny w najbliższy piątek rozpatrzy odwołanie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS ws. niepłacenia tantiem za muzykę emitowaną z radia w zakładzie fryzjerskim. W kwietniu sąd pierwszej instancji oddalił pozew ZAiKS-u. Dla jasności „tantiema” (nie „tantiem”) to umowna opłata ustalana procentowo, która należy się twórcy utworu z tytułu jego autorskich praw...

Odstąpienie od Umowy – Nowe uprawnienia konsumentów

Dnia 25 grudnia bieżącego roku wejdzie w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827), która przyznaje konsumentom dodatkowe uprawnienia, a na przedsiębiorców nakłada dodatkowe obowiązki. Największa ilość zmian dotyczy umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Na przedsiębiorcy będzie ciążył obowiązek informacyjny w...

Wynagrodzenie prowizyjne nawet na urlopie

22 maja TSUE wydał wyrok w sprawie Z.J.R. Lock przeciwko British Gas Trading Limited (C-539/12). Dotyczył on pracownika, który oprócz wynagrodzenia podstawowego otrzymywał również wynagrodzenie prowizyjne w wysokości zależnej od ilości podpisanych umów. Problem pojawił się wtedy, kiedy pracownik poszedł na 14-dniowy urlop i otrzymał mniejsze wynagrodzenie, ponieważ nie podpisał...

Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Zgodnie z informacjami o przebiegu posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 roku, dostępnymi na stronie internetowej Senatu, na wskazanym posiedzeniu m. in. uchwalono ustawy ratyfikacyjne dotyczące umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest wśród nich ustawa o ratyfikacji podpisanego w Abu Zabi 11 grudnia 2013 r. Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej...

Uzupełnianie braków formalnych apelacji

W postępowaniu cywilnym zasadą jest załączanie do każdego pisma procesowego jego odpisu dla strony przeciwnej. Następnie sąd po otrzymaniu pisma wraz z odpisem wysyła odpis do drugiej strony. W przypadku jednak gdy obie strony są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, co do zasady mają oni obowiązek wysłać odpis pisma bezpośrednio do pełnomocnika strony przeciwnej, a...

Możliwości wierzyciela hipotecznego wobec zmniejszenia wartości nieruchomości

Sąd Najwyższy dnia 10 lipca 2014 w sprawie o sygn. akt: III CZP 37/14 podjął uchwałę, w której uznał, iż wierzyciel, którego wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką kaucyjną, nie ma legitymacji do dochodzenia od sprawcy szkody roszczenia o jej naprawienie, przysługującego właścicielowi nieruchomości na podstawie art. 93 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach...

Weszły w życie nowe zasady informowania o cenach!

W dniu 25 lipca bieżącego roku weszła w życie ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz.915). Ustawa ta nakłada bardzo wysokie kary w przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących cen. Kara administracyjna za tego typu uchybienie ma sięgać 20 tys. zł, a za trzykrotne naruszenie ...

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości bez podatku PIT

Spadkobiercy, którzy w ramach spadku nabyli nieruchomość, często zastanawiają się po jakim czasie mogą ją sprzedać bez obowiązku płacenia podatku PIT z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dla przykładu przyjrzyjmy się sytuacji, gdzie jest dwoje spadkobierców i jednym z elementów masy spadkowej jest nieruchomość. Jeżeli dwoje spadkobierców, dysponując stwierdzeniem nabycia...