MENU

Egzamin wstępny na aplikację radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą już jutro!

W sobotę kandydaci na przyszłych radców prawnych, adwokatów, notariuszy i komorników przystąpią do najważniejszego w ich życiu (po maturze) egzaminu. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało testy typu A,B,C składające się ze 150 pytań, na rozwiązanie których uczestnicy mają 150 minut. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt (nie ma punktów ujemnych za błędne...

II Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier rusza już w najbliższy piątek!

II Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier  to jedno z ciekawszych wydarzeń na kulturalnej mapie Warszawy. Jest to wydarzenie składające się z ponad 80 eventów zrealizowanych wspólnie przez 45 instytucji kultury w Warszawie. Rozpocznie się już w najbliższy piątek 26 września i potrwa do 6 października. Oferowane przez organizatorów wydarzenia przeznaczone są dla różnych grup...

Ograniczenia w egzekucji z majątku niepełnosprawnych

Dnia 18 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1091), która wprowadziła do katalogu wyłączeń od egzekucji przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny. Zmiana została wprowadzona poprzez dodanie punktu 9 w ...

Zmiany w dziedzinie plastikowego pieniądza. Dobra wiadomość dla właścicieli sklepów

W dzisiejszych czasach to już normalne, że większość z nas nie ma przy sobie gotówki, a płatności dokonuje za pomocą kawałka plastiku. Transakcja dokonana przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej pochłania tyle samo czasu, a czasami nawet mniej niż wydanie reszty. Czy jednak jest to tak samo wygodne i korzystne dla sprzedających jak dla kupujących? ...

Wgląd do dokumentacji medycznej, upoważnienie, zgoda na zabieg

Zasady, które dotyczą udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów zostały uregulowane w sposób szczegółowy w aktach prawnych: ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Kto może czytać dokumentację medyczną?...

Projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne – rewolucja w prawie upadłościowym

Dnia 9 września 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej Ministerstwa ustawa ma stanowić realizację tzw. „polityki nowej szansy”, a więc zasady wprowadzania instytucji...

Siódma edycja Święta Wisły w Warszawie

Już 13 września odbędzie się kolejna edycja cyklicznej imprezy Święto Wisły. Jest to dobra okazja by spędzić czas aktywnie i rodzinnie.  Mieszkańcy Warszawy 13 września w godzinach 12:00 – 22:00 będą mieli okazję skorzystać z bogatej oferty rekreacyjno-sportowej, która zawiera rejsy, zawody, koncerty, wystawy, pokazy sportowe, pokazy sprzętu wodnego, pokazy ratownictwa,...

Zmiana rozporządzenia w sprawie pobierania i zwrotu podatku

Dnia 01.09.2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02.07.2014 r. (Dz. U. poz.940), które zmienia rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. Wprowadza ono nowy wzór deklaracji PCC-3 i informacji PCC-3/A, co pozwala na składanie ich przez Internet przez system e-Podatki. Składane deklaracje nie wymagają...

Podatkowe skutki zbycia działki wydzielonej z gospodarstwa rolnego

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej z up. Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 20 sierpnia 2014 roku, ITPB1/415-652/14/KW potwierdzono stanowisko, zgodnie z którym sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego, dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie – jeżeli...

Zmiany w adresach warszawskich sądów

Zarządzeniami Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie zmieniono adresy siedzib: VIII Wydziału Gospodarczego do którego zakresu działania należy rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – od dnia 01 września 2014 r. IX Wydziału Gospodarczego do którego zakresu działania należy rozpoznawanie...
Page 1 of 212Older post