MENU

Stosowanie przepisów niezgodnych z Konstytucją

Sąd Najwyższy dnia 16 października 2014 roku, sygn. akt: III CZP 67/14 podjął uchwałę, zgodnie z którą przepis uznany za niezgodny z Konstytucją, który traci moc obowiązującą w terminie określonym przez Trybunał Konstytucyjny, stosuje się do roszczeń, mających podstawę w tym przepisie, w sprawach wytoczonych przed tym terminem. Zgodnie natomiast z art. 190 ust. 3...

5 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDoc

W dniach 7-9 listopada 2014 r. w trzech polskich miastach odbędzie się 5 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDoc. Kina w Warszawie (Kinoteka), Krakowie (Agrafka, Kika) i Poznaniu (CK Zamek) w ramach Festiwalu HumanDOC prezentować będą filmy dokumentalne, krótko- i długometrażowe, pokazujące globalne współzależności, problemy i wyzwania. Festiwal ma m.in. na celu...

Zmiana ustawy o kosztach sądowych

Mała zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotycząca opłat kancelaryjnych za wydawane dokumenty. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2014 r. poz. 1025) w art. 77 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ,, 1a. Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie ...

Kolejna zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie 19 października

Trzeba przyznać, że zamówienia publiczne to jedno z najdynamiczniej zmieniających się zagadnień prawnych. W niedzielę wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1232) z dnia 29 sierpnia 2014 r. (tekst dostępny w bazie ISAP – Internetowym Systemie Aktór Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001232). Nowelizacja liczy...

Adwokat w roli głównej w kinie Muranów 17-19 października

Plany na nadchodzący weekend? Jeszcze żadnych? Proponujemy wybrać się do kina! W najbliższy weekend (17-19 października) w warszawskim kinie Muranów odbędzie się trzeci już Przegląd Kina Prawniczego pod hasłem „Adwokat w roli głównej“. W tym roku widzowie będą mogli zobaczyć m.in. takie dzieła jak „Dwunastu gniewnych ludzi“, „Anatomię morderstwa“, czy „Krótki...

Odsetki maksymalne niższe od ustawowych

Zgodnie z komunikatem prasowym Rady Polityki Pieniężnej opublikowanym na stronach NBP dnia 8 października 2014 RPP ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: – stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej (dotychczas 2,50% w skali rocznej); – stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej (dotychczas 4,00% w skali rocznej); – stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej...

Przewozy regularne osób po 2016 roku

W obecnym stanie prawnym ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.; dalej: u.t.d.) przewiduje m. in. wymóg uzyskania zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego (przez 15 sierpnia 2013 roku była to licencja na wykonywanie transportu drogowego) – zob. art. 5 u.t.d. ...

Projektowane zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia

Obecny stan prawny W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zleceniobiorca (osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, a dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Ponadto...