MENU

Rekrutacja na stanowisko Aplikanta radcowskiego

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii Prawnej Zawiślak & Partners in Law, prowadzimy rekrutację na stanowisko Aplikanta radcowskiego. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV w formacie pdf wraz ze zdjęciem) z podaniem w tytule e-maila nazwy stanowiska na adres: klos(at)partnersinlaw.pl APLIKANT RADCOWSKI będzie odpowiedzialny za: bieżące doradztwo prawne...

Ustanowienie kuratora dla osoby prawnej na wniosek organu podatkowego

W uchwale z dnia 5 grudnia 2014 roku, sygn. akt: III CZP 101/14 Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że artykuł 138 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) jest podstawą złożenia przez organ podatkowy wniosku o ustanowienie kuratora na mocy art. 42 § ...

Dziś Europejski Dzień Prawnika

Po raz pierwszy w Polsce, w tym roku organizowany jest Europejski Dzień Prawnika. Inicjatywa wyszła z UE, a mianowicie ustanowiła go Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) i jest on organizowany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Celem całego przedsięwzięcia jest oczywiście promowanie idei państwa prawa i wartości wymiaru sprawiedliwości, a także...

Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS poświęconego prawom człowieka

W dniach 5-14 grudnia 2014 r. na ekranach warszawskich kin, a także w innych polskich miastach zaprezentowanych zostanie ponad 60 filmów z całego świata traktujących o prawach człowieka. Przedsięwzięcie to realizowane jest już po raz 14 głównie przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i ma na celu poruszenie istotnego tematu, jakim są prawa człowieka, przybliżenie form...

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

24 listopada 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje m.in. ustawę o ochronie danych osobowych. Zmiany te dotyczyć będą między innymi pozycji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) i zakresu jego obowiązków, a także kwestii rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO (Główny...