MENU

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Od początku 2015 roku przedstawiciele wielu grup zawodowych zostali zobligowani do stosowania kas fiskalnych bez względu na wysokość obrotów wynikających z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku...

Zmiana właściwości Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy

Z dniem 1 stycznia 2015 roku nastąpiła zmiana właściwości miejscowej wydziałów gospodarczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2014 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie zniesiono VII i IX Wydział Gospodarczy.  Natomiast w SR dla m. st. Warszawy utworzony...