MENU

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji 1) Zmiana stanu prawnego Dnia 25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Wprowadziła ona nowe uregulowania w zakresie ochrony praw konsumenta. Ponadto zmieniła ona także zasady odpowiedzialności sprzedawcy w obrocie profesjonalnym, ...

Czy warto powoływać Administratora Bezpieczeństwa Informacji?

Od początku 2015 roku obowiązuje nowe brzmienie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły bowiem w życie w powołanej ustawie zmiany wynikające z ustawy dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności ...