MENU

Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z Konstytucją

Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 roku, sygn. akt: P 45/12 Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) uznał, że umożliwienie bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (dalej: BTE) jest niezgodne z zasadą równego traktowania. Zdanie odrębne do wyroku zgłosił Prezes TK Andrzej Rzepliński. Zgodnie z komunikatem prasowym dostępnym na stronie internetowej Trybunału TK orzekł, że art....

Kto pokrywa wynagrodzenie dla kuratora osoby prawnej?

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 13 marca 2015 r., III CZP 4/15 rozstrzygnął, że wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego z urzędu na podstawie art. 42 k.c. w braku majątku lub dochodów osoby prawnej jest pokrywane przez Skarb Państwa – sąd rejestrowy. Uchwała została podjęta w ramach odpowiedzi na pytanie prawne sądu powszechnego, czy wynagrodzenie dla kuratora...