MENU

Ulga mieszkaniowa a wynajem nabytych mieszkań

Odpłatne zbycie nieruchomości stanowi odrębne źródło przychodów podlegające PIT, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Celem na uniknięcie podatku może być skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1...