MENU

Pomoc dla frankowiczów – restrukturyzacja walutowych kredytów mieszkaniowych

Przyjęta przez Sejm wersja ustawy  o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej może przynieść wymierne korzyści wielu kredytobiorcom, którzy zaciągnęli walutowe kredyty mieszkaniowe. W rozumieniu ustawy za takie uważa się kredyty denominowane lub indeksowane do waluty innej niż ta, w której...

Rekrutacja na stanowisko Aplikanta radcowskiego

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii Prawnej Zawiślak & Partners in Law, prowadzimy rekrutację na stanowisko Aplikanta radcowskiego. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz ze zdjęciem) z podaniem w tytule e-maila nazwy stanowiska na adres: rekrutacja(at)partnersinlaw.pl APLIKANT RADCOWSKI będzie odpowiedzialny za: bieżące doradztwo prawne oraz...

Umowa o Roboty Budowlane – Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia a odstąpienie od umowy podwykonawczej

W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane,  zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na  podstawie art. 647 § 5 k.c. – tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia  10 lipca 2015 r., III CZP 45/15. Sąd Najwyższy odpowiadał na pytanie prawne sądu II instancji mające na celu rozstrzygnięcie, jaki wpływ na ...