MENU

Odsetki należne od upadłego

W prowadzonej działalności gospodarczej większość przedsiębiorców prędzej czy później trafia na kłopot z terminowym uzyskiwaniem płatności od kontrahentów. Problem jest relatywnie niewielki, jeśli dłużnik z opóźnieniem, ale płaci. Gorzej gdy trzeba go pozwać i po uzyskaniu korzystnego wyroku prowadzić egzekucję. Nawet jednak i ten scenariusz może zakończyć się...

Zamówienia Publiczne – Nowelizacja Ustawy

Obecnie trwają pracę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa zakłada szereg zmian związanych z implementacją dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz dyrektywy  2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania...

Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego

21 maja 2016 r. w godzinach 9:30 – 14:00, na terenie Uczelni Łazarskiego (Warszawa, ul. Świeradowska 43, 10 minut pieszo od stacji Metra Wilanowska) w ramach obchodów 100-lecia włączenia Mokotowa do Warszawy odbędzie się 5. edycja akcji “Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego“. Celem przedsięwzięcia jest bezpłatna pomoc prawna osobom, których sytuacja finansowa na to...