MENU

Przedawnienie roszczeń dekretowych

Dnia 13 lipca 2016 roku Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę dotyczącą problematyki przedawnienia roszczeń dekretowych (uchwała SN w składzie 7 sędziów z dnia 13 lipca 2016 r., III CZP 14/16), uznając, że postępowanie administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, toczące się po stwierdzeniu nieważności decyzji odmawiającej ustanowienia własności czasowej...

Podatek od towarów i usług a koszty postępowania egzekucyjnego

W dniu 7 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 34/16, iż  komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. ...

Informatyzacja Temidy: Lepiej uczyć się na EPU

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 4 lipca 2016 r. na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł pt. „Informatyzacja Temidy: Lepiej uczyć się na EPU” autorstwa jednego ze współpracowników Kancelarii Z&P – mecenasa Marcina Milewskiego. W swych rozważaniach koncentruje się on na zbliżających się zmianach w procedurze cywilnej nowelizacji,  które na mocy ustawy...

Czy na Ciebie też czekają zapomniane pieniądze?

Ustawą  z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono systemowe rozwiązania dotyczące „rachunków uśpionych”. W przepisach określono wpływ śmierci posiadacza rachunku na zawartą umowę , przewidziano ułatwienie dostępu do informacji o rachunkach spadkobiercom posiadacza. Przewidziano utworzenie  Centralnej...