MENU

Zmiany formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Dnia 26 sierpnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym(Dz.U. z 2016 r. poz. 1213). W rozporządzeniu tym nadano nowe brzmienie załącznikom nr 1, 2 i 5 do rozporządzenia Ministra...

Podatek od sprzedaży detalicznej

Z dniem 1 września 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1155). Ustawa ta wprowadza nowy podatek do polskiego systemu podatkowego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest przychód ze sprzedaży detalicznej. A przez sprzedaż detaliczną na gruncie tego podatku rozumie się ...

Zmiany w zwolnieniach od podatku VAT

13 sierpnia 2016 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1140)  zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Zmiana wiąże się z dostosowaniem polskiego rozporządzenia w ...