MENU

Służebność osobista lokalu mieszkalnego

Nieruchomość można obciążyć służebnością osobistą przyznającej uprawnionemu prawo do korzystania z nieruchomości w oznaczonym zakresie. Obciążona nieruchomość może być przedmiotem obrotu, czyli może zmieniać właścicieli i każdego kolejnego właściciela będzie obciążać ustanowiona służebność osobista. A zatem każdy kolejny właściciel nieruchomości będzie miał...

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym – krok w dobrym kierunku

Dnia 8 września 2016 roku weszła w życie kolejna duża nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, wynikająca z ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1311). Nowelizacja dostosowała przepisy postępowania cywilnego do zmian związanych z rozwojem...

Od dziś zmiany w Kodeksie Pracy – potwierdzenie warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy!

W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 910), która w razie zawarcia umowy o pracę w formie niepisemnej wprowadza wymóg potwierdzenia pracownikowi na piśmie warunków umowy przed dopuszczeniem go do pracy. W dotychczas obowiązującym stanie prawnym pracodawca ...