MENU

Krótsze przechowywanie akt pracowniczych i elektroniczne formy dokumentów w prawie pracy

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją przedstawionym przez Ministerstwo Rozwoju przewiduję się wprowadzenie obiegu elektronicznych dokumentów w sprawach pracowniczych oraz skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych. Zgodnie z projektem możliwe będzie...

Opłata od pozwu w razie odmowy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Dnia 26 października 2016 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 44/16, Sąd Najwyższy w powiększonym składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą w razie stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym sąd wzywa powoda – także gdy jest reprezentowany przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego – do uiszczenia...