MENU

Wyłącznie ochrony interpretacji podatkowych wobec unikania opodatkowania z mocą wsteczną

Od dnia 1 stycznia 2017 roku pojawi się nowy przepis (konkretnie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw  – Dz. U. z 2016 r. poz. 846 – dodany ustawą z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym ...

Dane z ewidencji VAT w formacie JPK dla MŚP już od stycznia 2017

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649) już od 1 stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego przesyłania danych z ewidencji VAT w strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego. Poprzez średnich przedsiębiorców rozumiemy przedsiębiorców, którzy w co...

Możliwość egzekucji ze środków unijnych

W celu ochrony środków przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów polski ustawodawca wprowadził  wyłączenie tych środków spod egzekucji w przepisach ustawy z dnia  17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. j.: Dz. U. z 2016 poz. 1822 ze zm).  W myśl tych przepisów (art. 831 § 1 pkt 2a) nie podlegają egzekucji środki ...