MENU

Dłuższy mały ZUS dla początkujących przedsiębiorców?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wydłużyć okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców do 3 lat. Jak wskazują badania przeprowadzone przez Ministerstwo trzeci rok działalności jest kluczowy dla funkcjonowania firmy. W związku z powyższym propozycja Ministerstwa rozszerza okres preferencyjny z 2 lat do 3. Podstawa...

Nowa ulga podatkowa – jednorazowy odpis w wysokości 100 tys. zł

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 28.07.2017 r. poz. 1448) od 12 sierpnia br. wprowadza możliwość jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych w kosztach uzyskania przychodów do wysokości 100.000 zł od wartości początkowej nabytych, fabrycznie ...