MENU

Zmiany w opodatkowaniu przychodów z uczestnictwa w programach motywacyjnych opartych na pochodnych instrumentach finansowych

Rząd przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt z 6 lipca 2017 r.) Zgodnie z art. 10 ust. 4 projektu rządowego zmiany ustawy o PIT przychody z realizacji praw ...

Innowacyjne Konto Klienta – zaawansowane rozwiązanie IT na miarę naszych czasów!

Nie od dziś wiadomo, że inwestycja w rozwiązania technologiczne ułatwiające pracę jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki, a słowo innowacja na stałe zagościło w naszym podręcznym słowniku. Choć wydawałoby się, że lata technologicznego boomu już minęły, wiele firm stale rozwija zakres świadczonych usług oraz wspomagających je narzędzi...