MENU

Czas pracy pracownika i osoby zarządzającej

Pojęcie czasu pracy oraz jego wymiar zostały ściśle uregulowane w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108) . Przepisy kodeksu wskazują między innymi maksymalny dobowy wymiar pracy, minimalne okresy wypoczynku oraz zasady pracy w godzinach nocnych, w dni wolne oraz w godzinach nadliczbowych, jednak nie są to uregulowania odnoszące się do każdego zatrudnionego na ...

Wejście w życie nowych przepisów prawa wodnego w kontekście praktycznych utrudnień w budownictwie

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) Zgodnie z art. 546 ust.1 tejże ustawy wygasną decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy dotyczące nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach ...

Uprawnienia ojca z uwagi na narodziny dziecka

Na podstawie Kodeksu pracy (tj. Dz.U z 2016 r., poz.1666 ze zm.) pracownikowi – zarówno matce jak i ojcu – przysługuje szereg uprawnień z uwagi na narodziny dziecka. I tak jak prawa matki są dość dobrze znane z uwagi na powszechne przekonanie o tych prawach, tak prawom ojca co do zasady nie poświęca się zbyt ...

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności

W sierpniu tego roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przewidującej dalsze funkcjonowanie obowiązku meldunkowego. Nowe przepisy ustawy wprowadziłyby novum w kwestii dotyczącej zameldowania, a dokładnie dałyby możliwość meldunku elektronicznego bez konieczności wizyty w urzędzie. Zgodnie z obowiązującą treścią przepisów ustawy z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności...