MENU

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

3 sierpnia 2018 r. ogłoszona została Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1481) oraz Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1480), które stanowią wdrożenie dwóch unijnych aktów prawnych: rozporządzenia ...

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

13 lipca weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) dalej: Ustawa, stanowiąca wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca ...