MENU

Ulga na złe długi – zmiany

29 listopada 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244, dalej: „Ustawa”), którą dokonano zmian między innymi w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od ...

Nowe niższe składki ZUS już od stycznia 2019 roku

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę od 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych niższych składek ZUS uzależnionych od ich przychodów. Ustawodawca przewidział jednak kilka warunków, które należy spełnić...