MENU

Publikacja w Rzeczpospolitej: Nowelizacja KPC: Skarb Państwa będzie pobierał „prowizję” od przelewów

W dniu 24 sieprnia 2019 roku w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej w dziale Rzecz o prawie ukazał sie artykuł dotyczący nowelizacji KPC autorstwa adwokat Joanny Minkiewicz – członka naszego zespołu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią pod ponizszym linkiem:...

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 roku – podsumowanie najważniejszych zmian

Na skutek podpisanej przez Prezydenta w dniu 24 lipca 2019 roku ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, czeka nas rewolucja w zakresie procedury cywilnej. Nowelizacja nie ominęła również przepisów określających wysokość opłat sądowych, które ulegną znacznemu podwyższeniu. W założeniu uchwalone zmiany mają...

Termin składania oświadczeń w przedmiocie tzw. zamrożenia cen prądu – aktualizacja

Na bieżącym 83. posiedzeniu Senatu rozpatrywana jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która m.in. przedłuża do 13 sierpnia 2019 r. termin składania sprzedawcom energii oświadczeń umożliwiających skorzystanie przez mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale i jednostki sektora finansów publicznych z uprawnienia...

Biała lista podatników VAT – jakie zmiany czekają nas od 1 września 2019 roku?

Z dniem 12 kwietnia 2019 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1018), przewidująca kolejne zmiany ukierunkowane na uszczelnienie systemu podatkowego. Ustawodawca za pomocą zawartych w niej rozwiązań zmierza do zminimalizowania ryzyka nieświadomego udziału przedsiębiorców w tzw. karuzelach VAT-owskich....

Podział majątku wspólnego małżonków

Rozważając kwestię podziału majątku wspólnego przede wszystkim należy wyjść od art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 poz. 682; dalej: „krio”), zgodnie z którym, wspólność majątkowa (ustawowa) powstaje między małżonkami z mocy ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa, i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej...