MENU

Nowelizacja ustawy o odpadach (BDO)

1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) (dalej: ustawa), wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403) (dalej: nowelizacja). W myśl projektu ...